Bukplastikk

Bukplastikk er å fjerne overflødig hud og underhudsfett fra magen slik at magen
strammes opp.

Komplikasjoner

Komplikasjoner forekommer sjeldent så lenge man har god allmenntilstand, normalvekt og ikke røyker. Du kan redusere komplikasjonsfaren ved å bruke en profesjonell og godkjent plastikkirurg .

Infeksjon

Det er alltid en viss fare for infeksjon når du gjør et kirurgisk inngrep. Infeksjon kan føre til operasjonssåret gror saktere og da kan arrene blir mindre pene. Heldigvis er det sjeldent at det skjer en infeksjon bukplastikk.

Væskeansamling

Det kan samle seg veske mellom bukveggen og huden. Det kan føles som en hevelse eller stramhet. Dette behandles med tapping.

Allergisk reaksjon på narkose

Blødning

Det legges eventuelt inn dren under operasjonen for å ta unna blødning de første par dagene. Dersom kirurgen vurderer blødningsfaren til å være svært liten, unnlater man iblant å legge inn dren. For å redusere blødningsfaren skal du følge forholdsreglene om redusert aktivitet etter operasjonen.

Blodpropp

Blodpropp kan forekommer men det er svært sjeldent.

Allergisk reaksjon på narkose

Narkosen kan utløse alvorlige allergiske reaksjoner i svært sjeldne tilfeller. Dette utløses muskellammende medikamenter, mangen klinikker benytter ikke disse medikamentene

 

Operasjonen, Etter operasjonen og komplikasjonene